علوم زیستی

توضیحات دسته بندی

ایده پرداز گرامی ، در این دسته بندی، ایده شما می تواند شامل عناوین و تیتر های زیر و یا مشابه آن ها  منظور گردد.v    ارایه روش های دقیق شناسایی و معرفی جمعیت های جانوری و گیاهی در معرض تهدید و انقراض

v    برآورد ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان

v    تمایز سلول‌های بنیادی در محیط­‌های دوبعدی و سه بعدی

v    تولید گیاهان دارویی و صنعتی

v    سازگاری گیاهان صنعتی در شرایط کم آبی و تنش های محیطی

v    گیاه پالایی و قابلیت گیاهان در کاهش آلودگی های محیطی

v    اپـی ژنتیـــک و بیماری­های خودایمنی

v     دیابت و زیست مولکولی

v    سرطان و زیست مولکولی

v    بیوفیزیک

v     بیوشیمـــی کرومـاتیـــن و سرطان

v     بیوتکنـولوژی پروتئیـــن  و آنزیم

بخش میکرو بیولوژی

v    داروهای پروتئینی نوترکیب

v    طراحی و تولید داروها، واکسن‌ها، سرم‌ها و آنتی‌بادی‌ها

v    طراحی و توسعه بافت‌ها و اندامک‌ها

v    روش‌های درمانی بر پایه سلول‌های بنیادی

v    زیست فناوری مولکولی و میکروبی

v    سلولهای بنیادی و مهندسی بافت

v    زیست فناوری پزشکی، ژنومیکس و پروتئومیکس

v    بیان ژن‌ها، سلول درمانی، ژن درمانی، مهندسی بافت عصب، بافت‌های پیوندی و بافت رگ

v    طراحی و ساخت زیست مواد ساده و کامپوزیتی با ابعاد نانو و میکرو

v    بیوتکنولوژی پروتئین، کلونینگ و مهندسی پروتئین‌ها

v    تکنولوژی توالی‌یابی سانگر

v    تولید محصولات و فرآورده‌های متنوع (دارویی، کشاورزی، موادغذایی)

v    سامانه‌های بیوانفورماتیک و مهندسی متابولیک


v    روش‌های درمانی بر پایه سلول‌های بنیادی

بخش بیوتکنولوژی

v    روش های زیست فناوری مولکولی و میکروبی

v    بیوتکنولوژی پروتئین، کلونینگ و مهندسی پروتئین‌ها

v    آنزیم‌های با منشأ میکروبی بویژه آنزیم‌های دارویی

v    روش‌های طراحی پروتئین ها با هدف افزایش بیان و کارایی تخلیص

v    کاربردهای سلولهای بنیادی و مهندسی بافت

v    مهندسی بافت های عصبی، بافت‌های پیوندی و بافت رگ

v    طراحی و ساخت زیست مواد ساده و کامپوزیتی با ابعاد نانو

v    روش های بررسی و شناخت رفتار سلولهای سرطانی از دیدگاه تکثیر، رشد و متاستاز