ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

توضیحات دسته بندی

ایده پرداز گرامی ، در این دسته بندی، ایده شما می تواند شامل عناوین و تیتر های زیر و یا مشابه آن ها  منظور گردد.v    برنامه نویسی ACM

v    زیست ریاضی

v    نرم افزارهای آماری

v    محاسبات کوانتمی، ترکیبات محاسباتی و هوش مصنوعی

v    بیو‌انفورماتیک، محاسبات مولکولی، طراحی الگوریتم‌ها، و رمز‌‌‌‌ نگاری

v    پردازش تصویر، پردازش زبان‌های طبیعی و علوم اعصاب

v    هندسه جبری، ترکیبیات جبری، روش‌های همولوژیکی و ترکیبیاتی

v    ابر ساختارهای جبری،  توپولوژی جبری، آنالیز تابعی و آنالیز هارمونیک

v    تحقیق در عملیات، بهینه‌سازی، شبکه‌های جریان ایستا و پویا، آنالیز ناهموار و آنالیز محدب

vنظریه گــراف، نظریه بازی‌ها، دســـتگاه‌های دینامیکی، نظریه هندسی کنترل